شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
Saturday, 18 May 2024

اطلاعات پایه

زيرسيستم اطلاعات پایه :

 وظيفه اين زيرسيستم، نظارت و سرپرستي بر كاربران ساير زيرسيستمهاست، همچنين تعريف و تنظيم كليه اطلاعات وابسته به هر محيط بيمارستاني خاص براي زيرسيستمهاي نرم‌افزار صورت مي‌گيرد. امكانات اين زيرسيستم شامل موارد زير مي‌باشد.

 تعريف كاربران مجاز زيرسيستمها و تعيين رمز عبور آنها

 تعريف حدود دستيابي كاربران مجاز به هر زيرسيستم

 اخذ گزارشهاي نظارتي-كنترلي بر روي عملكرد كاربران زيرسيستم

 تعريف بخشهاي بيمارستان         

 تعريف اطاقهاي هر بخش بيمارستان

 تعريف تختهاي هر اطاق بيمارستان

 تعريف پزشكان و پيراپزشكان بيمارستان

 تعريف بيمه‌هاي طرف قرداد بيمارستان  و قراردادهای خاص تا سطح یک تعرفه برای بیمه

 تعريف پزشکان

 تعريف كُدهاي علل مرگ ومير

تعريف كُدهاي تشخيص بيماري (بر اساس DSM ، ICD ، و كليه ويرايشها و ضمايم آنها)

تعريف كُدهاي اقدامات جراحي و غيرجراحي

 تعريف كُدهاي اقدامات تشخيصي 

انواع تخصص پزشکان 
انواع درجه های علمی پزشکان 
انواع سازمان و موسسات بیمه 
تعریف قراردادها سازمانها و موسسات بیمه 
تعریف قراردادهای بیمه بر اساس خدمت 
 انواع سرویس ها و گروهها 
انواع تعرفه ها 
انواع تعرفه های گلوبال 
تعریف دستورالعملهای تخفیف 
پزشکان مرکز درمانی 
 پرسنل مرکز درمانی 
تعریف مقادیر K
انواع تسویه حساب بیماران


انواع ترخیص بیماران 

cashbox icon
انواع کالاها 
انواع سرفصل درآمد 
تعریف سرویسهای مشمول خدمات پرستاری 
انواع سمت 
انواع مستندات مرکز درمانی 
تعریف کارشناسان بیمه به تفکیک سازمان 
تعریف دامنه نرمال جوابها 
تعریف مقادیر نرمال ترکیب تست ها 
تعریف فرمول های محاسباتی 
تنظیمات چاپ جوابها 
تعریف زیر تست ها 
تعریف پانل های آزمایشگاهی 
انواع دستگاههای آزمایشگاهی 
تعریف جوابهای توضیحی پیش فرض 
انواع عبارات و اصلاحات عمومی در جوابدهی 
انواع آنتی بیوتیک ها 
 تعریف اسامی اعضاء بدن 
انواع وضعیت بدن برای انجام خدمات 
انواع تکنیک های انجام خدمات 
انواع روش های تابش اشعه

تعریف انواع اشکال دارویی 
تعریف دپارتمانها و بخش ها،اطاق و تخت ها 
تعریف انواع گروههای دارویی 
تعریف پانل های دارویی 
تعریف ضراِئب ایمنی انبارها 
اسامی کارخانه های تولید کننده 
انواع واحدهای اندازه گیری کالا 
انواع تبادل های کالا 
انواع مراجعات بیمار 
 انواع شغل 
انواع مذهب 
انواع ملیت 
انواع تشخیص بیماری 
ICD کدهای تشخیص ها 
 اسامی استان ها و شهرها 
 تعطیلات درمانگاهی 
برنامه ریزی درمانگاه و پزشکان 
دسترسی بخش ها به سرویس ها 
فعالیت های پرستاری 
خدمات روتین بخش ها 
انواع یادداشت های اطاق عمل 
انواع سرفصل پرداخت 
سهمیه بندی سرویس ها و خدمات در نظام نوین 
اسامی کشورها 
طبقات اموالی 
شرح دارائی های قابل استهلاک 
انواع گروههای فعالیت فروشندگان 
تعریف انواع گروههای کاری کاربران 
انواع پارامترهای نرم افزار 
انواع وقایع سیستمی 
انواع گروههای گزارش 
انواع سطوح دسترسی کاربران


مهارتهای برنامه نویسی

تماس با پشتیبانی

نرم افزار

 

(09171175328)

تماس با ما

سخت افزار

(09171034117)