سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳
Tuesday, 25 June 2024

در حوزه فعالیت مدیران میانی :

دسترسی سریع و پویا  (Dynamic) به اطلاعات،گزارشات

و آمارهای مورد نیاز با استفاده از ساختار درختی بخشها
و واحد های بیمارستانی بمنظور دنبال کردن داده ها و اطلاعات
.حساس
گزارشهای خلاصه بمنظور پیگیری کارائی کارکنان، نظارت
و تجزیه و تحلیل ارائه خدمات درمانی در بیمارستان بمنظور
.افزایش میزان بهره وری
گزارشهای ویژه بمنظور انجام برنامه ریزیهای بلند مدت منابع انسانی ، طراحی طرح های تنبیهی و تشویق و ایجاد یک سیستم .پشتیبان کمی در مدیریت نیروی انسانی
کنترل گردش کالاهای مصرفی بیماران از مرحله خرید و ورودبه .انبار تا مرحله درج در صورتحساب بیماران
کنترل هزینه های پرسنلی ، هزینه های مصرفی بخشهای و واحدها ، تعمیرات، نگهداری، استهلاک تجهیزات ، آب، برق، گاز، تلفن، نظافت، فضای سبز، تعمیرات ساختمان و غیره
بهره گیره از یک  (EIS) بمنظور در صطح مدیریت عالی (DSS)
بلا بردن کیفیت تصمیم گیری، بهبود ارتباطات، کاهش هزینه
افزایش بهره وری، صرف جویی در زمان و بهبود رضایت بیماران و همکاران بیمارستانی
امکان مشاهده مشخصات بالینی،درمانی بیماران بستری و ترخیص شده
امکان مشاهده دپارتمانها،بخش ها،اطاق ها
امکان مشاهده بیماران بستری روی تختها
مقایسه هزینه و بخشها و واحد های بیمارستانی

 

امروزه اطلاعات به عنوان يكي از مهمترين منابع  در جهان مطرح مي باشد.   از طرفي اطلاعات کليد جامعه مردمي است، و انتشار و استفاده از آن يک شاخص اجتماعي به شمار مي رود و رشد اين شاخص به معناي ارتقاي ملي خواهد بود. اطلاعات به طور محسوسي بر بينش و رفتار ما اثر مي گذارند.

همچنين آمار و اطلاعات يکي از منابع باارزش و اصلي مديران يک سازمان است. همانطور که منابع انساني، مواد اوليه، و منابع مالي در روند توليد داراي نقش و ارزش خاصي هستند، لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات داراي ارزش ويژه‌اي هستند.

بطوركلي، منبع تمام فعاليتهاي مديريت، اطلاعات است. اطلاعات جريان حياتي و اساس  فرايند تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي مي باشد. مديران بدون داشتن اطلاعات كامل در مورد يك موضوع قادر به تصميم‌گيري موثر نخواهند بود. بنابراين، در مديريت نياز به يك سيستم اطلاعاتي جامع مي‌باشيم، زيرا همه فرايند مديريت بر كسب اطلاعات مناسب و دقيق متكي است. 

با توجه به اينكه توانايي سازمان در انجام موثر وظايفش به کيفيت تصميم‌هايي که در سازمان اتخاذ مي‌گردد بستگي دارد و کيفيت تصميم‌ها تابع کيفيت اطلاعاتي است که بر اساس آن تصميم‌گيري بعمل مي‌آيد و ما انبوهي از آمار و اطلاعات داريم که بدون بكارگيري فناوري نوين اطلاعات قادر به گردآوري صحيح و تحليل آنها نيستيم فناوري اطلاعات در سال‌هاي اخير به واسطه رشد و گسترش روزافزون و بكارگيري امكانات رايانه‌اي و انتقال داده‌ها و ايجاد شبكه‌هاي جهان­گستر مانند اينترنت، بواسطه اطلاعات ارزشمند و خدمات متنوع، محيطهاي تبادل اطلاعات را به شدت دچار تغيير كرده است. با توجه به اينكه، فناوري و ابزارهاي الکترونيک و رايانه‌اي در دهه گذشته پديده انفجار اطلاعات را موجب شدند، لذا بايستي سيستم‌هايي را برپا کرد که بتواند اطلاعات را توليد و آنها را مديريت کنند.

در اين رابطه كاربردهاي نظام اطلاع­رساني در بخش بهداشت و درمان نيز فزوني چشمگيري يافته و بايد تحت عنوان سيستمهاي پشتيباني در تصميم­گيري، مديريت را در نظام عرضه خدمات بهداشتي درماني تقويت و حمايت نمايند. ضرورت استفاده از اطلاعات بهداشتي و درماني براي تأمين مقاصد آموزشي، تحقيقات و توسعه علوم پزشكي و پيراپزشكي، بهبود كيفيت درمان، بهينه‌سازي روشهاي مديريتي مراكز بهداشت و درمان، كاهش هزينه‌هاي مراكز، و غيره، بعنوان اساسي‌ترين دلايل جمع‌آوري اطلاعات در مراكز بهداشتي و درماني محسوب مي‌شود.

در عصر تكنولوژي اطلاعات و اطلاع‌رساني، اطلاعات نيروي حياتي ارائه مراقبت بهداشتي و درماني است . در بخش بهداشت و درمان استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي كارآمد براي تحقق اهداف كارآيي، اثربخشي و كيفيت خدمات و نيز رضايتمندي مراجعين ضرورتي انكار‌ناپذير بشمار مي‌رود..

Time Management2

پزشكان ،پرستاران، و ساير مراقبين بهداشتي براي درمان يك بيمار به اطلاعات پزشكي نياز دارند. در سازمانهاي بهداشتي و درماني به دليل نقشي که در تعيين و ارتقاي سطح سلامت جامعه بشري دارند, آزمون و خطا کاري بس اشتباه و غيرقابل جبران است. بنابراين مديريت بر پايه اطلاعات صحيح، دقيق، و به موقع و برخورداري از يک نظام مديريت اطلاعات اهميتي خاص دارد.

بيمارستانها به عنوان يکي از مهمترين سازمانهاي اجتماعي نقش عمده‌اي در بهبود وضعيت بهداشت کشور و ارائه خدمات بهداشتي و درماني دارند و يکي از حساسترين سازمانها مي‌باشند که براي اداره صحيح آنها بايد اطلاعات به شکلي صحيح گردآوري شده، و پس از پايش و دسته­بندي و استنتاج به شکل مناسبي و در زمان مناسب در اختيار کليه تصميم­گيران بيمارستان به خصوص مديران و روساي آن قرار گيرد .

بنابراين عملكرد سازمان پيچيده­اي با بخشهاي متعدد مانند بيمارستان نياز به دسترسي به اطلاعات دارد. اطلاعات ممكن است مربوط به مراقبت از بيمار يا عملكرد خود بيمارستان باشد، لذا تفكيك بين اطلاعات مربوط به بيماران و اطلاعات مربوط به خود بيمارستان اهميت دارد. از طرف ديگر طي سالهاي متمادي اطلاعات مربوط به بيماران از نظر حجم دستخوش تغييرات فاحشي شده است. اين بدين جهت است كه امكانات تشخيصي و درماني مداوم در حال گسترش هستند. ويژگيها و نيازهاي بيمارستان نيز به علت رشد اطلاعات عملياتي دائماً در حال تغيير است. اين تغييرات بيمارستانها را به تكيه روزافزون بر سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري سوق مي­دهد. تنها راه جمع­آوري، ذخيره، ارتباط، و ارائه مقادير زياد اطلاعات بنحوي كه نيازهاي مصرف­كنندگان را مرتفع نمايد استفاده از كامپيوتر است. مصرف­كننده ممكن است پرستاري باشد كه اطلاعات مربوط به بيماران را به سيستم وارد مي­كند يا سرپرست دپارتمان باليني كه براي ارائه مراقبت در هفته آينده برنامه­ريزي مي­نمايد، يا عضوي از هيئت مديره بيمارستان كه از سيستم براي پشتيباني مديريت استفاده مي­جويد. براي پاسخ به همه اين نيازها سيستم اطلاعات بيمارستاني.HIS فارسا طراحی گردیده و کماکان با توجه به نیاز جامعه درمان کشور در حال توسعه میباشد

 

مديريت بيمارستان از طريق كامپيوتر مستقر در واحد مديريت به مجموعه اطلاعات ذيل دسترسي دارد.

 

 فهرست تختهاي خالي در هر لحظه

 فهرست بيماران بستري به همراه مشخصات كامل شخصي و رويدادهاي پزشكي بيمار

 آمار كليشه‌هاي مصرفي، تخفيفات راديولوژي، حساب پزشكان، ‌راديوگرافي انجام شده (‌در هر لحظه)

 آمار كالاهاي موجود در انبار بيمارستان و موجودي داروهاي موجود در داروخانه در هر لحظه

 فهرست كالاهاي وارد شده به يك بخش و درآمد و هزينه يك بخش در يك محدوده زماني

 آمار حساب راديولوژي، آزمايشگاه و غيره به تفكيك بيماران بستري و سرپايي

 آمار تخفيفات مدير داخلي بيمارستان در مورد صورتحساب بيماران

وضعيت حساب يك بيمار در هر لحظه

گزارش درآمد بيمارستان در يك محدوده زماني و همچنين به تفكيك بيماران بستري و ترخيص و مقايسه آن با ماههاي مشابه و دوره‌هاي زماني ديگر

 خلاصه وضعيت حساب و درآمد خالص داروخانه

آمار و اطلاعات كامل بيماران مربوط به هر پزشك

دسترسي به اطلاعات بخشها و بيماران در حال ترخيص

دسترسي به اطلاعات آزمايشات و راديوگرافي‌هاي انجام شده در بيمارستان 


مهارتهای برنامه نویسی

تماس با پشتیبانی

نرم افزار

 

(09171175328)

تماس با ما

سخت افزار

(09171034117)