سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳
Tuesday, 25 June 2024

داروخانه

زيرسيستم داروخانه و انبار دارويي                                                                                                                                   

 اهداف اين زيرسيستم شامل موارد زير مي‌باشد:

 تسريع در جوابگويي به ارباب رجوع

تهيه انواع گزارشات جهت تصميم‌گيري مديران از لحاظ برنامه‌ريزي خريد،‌ كميت و كيفيت خريد و غيره

کسب اطلاعات دقيق در مورد زمان مصرف داروها جهت جايگزين نمودن آنان و جلوگيري از ضرر ناشي از انقضاء تاريخ مصرف دارو

صددرصد در قيمت‌گذاري و فروش

دسترسي سريع به آمار موجودي و فروش تعدادي و ريالي دارو

دقت زياد در انجام سفارشات با توجه به نقطه سفارش هر دارو

تهيه اطلاعات راجع به اثرات و عوارض هر دارو با توجه به شناسنامه‌هاي داروئي هر بيمار

كنترل انبار دارويي و تهيه سفارشات دارو

ثبت نسخه‌هاي بيماران و نگهداري اطلاعات دارويي بيماران

تعريف نسخه‌هاي روتين

مديريت و دسته‌بندي چندين نسخه و اقلام دارويي مختلف جهت ارسال دارو توسط نسخه‌پيچ

تهيه گزارشات مختلف از جمله اطلاعات داروئي، وضعيت يك بيمار يا بيماران خاص، مصرف يك دارو در يك محدوده زماني، و غيره

آمار درآمد خالص داروخانه

امكان اضافه نمودن داروهاي جديد و اصلاح مشخصات داروهاي موجود 

تعریف داروها، انواع هر دارو به همراه نام تجاری، کارخانه سازنده ، بارکد و قیمت در بخش دولتی و خصوصی

تعریف انواع قرارداد حق فنی

ثبت ورود و خروج دارو از انبار مرکزی به استوک داروخانه و از استوک داروخانه به بخش ها

تعریف ضرائب ایمنی انبار

کنترل هوشمند موجودی

امکان تعریف واحدهای مختلف داروخانه در بیمارستان

انجام پروسه های پذیرش نسخه با استفاده از بارکد، محاسبه سهم بیمار و بیمه های اصلی و مکمل بصورت خودکار

صدور و چاپ قبض

امکان تخفیف

امکان ثبت عوارض مصرف دارو

چاپ پرفراژ نسخ

تعیین سقف مبلغ نسخ پزشکان

گزارش عملکرد پذیرش بصورت دوره ای

ارتباط با صندوق جهت اخذ وجه بیماران سرپایی از طریق شبکه

(ارتباط با بخشها بمنظور دریافت درخواست نسخه داروی بیماران بستری از طریق شبکه( ارتباط بدون کاغذ

امکان کنترل تاریخ انقضاء

گزارش مغایرت فعالیت داروخانه و حسابداری درآمد

گزارش مغایرت ماهانه فعالیت انجام شده و درآمد اختصاص داده شده حسابداری درآمد

ثبت وقایع کارکرد کاربران بمنظور کنترل عملکرد کاربران

امکان انبار گردانی سیستمی

گزارشات موجودی ، تبادل، کاردکس، درخواست کالا

امکان ثبت داروهای مخدر

سایر امکانات جانبی

راهنما


مهارتهای برنامه نویسی

تماس با پشتیبانی

نرم افزار

 

(09171175328)

تماس با ما

سخت افزار

(09171034117)