پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
Thursday, 22 August 2019
خدمات تصویری

زيرسيستم  راديولوژي:

 

راديولوژي بيمارستان با استفاده از كامپيوترهاي مستقر در واحد راديولوژي به صورت ذيل از سيستم بهره‌برداري مي‌نمايد.

پذيرش بيماران سرپايي مراجعه‌كننده (بيمه تأمين اجتماعي و يا ساير قراردادهاي درماني) و صدور قبض صندوق

پذيرش بيماران بستري از طريق شماره پرونده بيمار

تهيه گزارشات راديولوژي براي بيماران سرپائي و بستري

تهيه آمارهاي مختلف جهت تصميم‌گيري مديريت 5- تهيه گزارشات بيماران مراجعه‌كننده به تفكيك سرپائي و بستري

تهيه ليستهاي مختلف بيماران همراه با نوع آزمايشات انجام شده و جوابهاي مربوطه

مشخص نمودن آمار بيماران قراردادي و بيمه‌اي به تفكيك نوع بيمه و قرارداد مربوطه

امكان اصلاح و اضافه نمودن آزمايشات،‌ نرمالها، واحدها، ‌نرخها و تعريف گروههاي آزمايشي

نگهداري جواب آزمايشات همراه با نرمالها و واحدهاي مربوطه براي هر بيمار 

 

امکان ثبت مشخصات پذیرش بیماران سرپایی و بستری 
 امکان نوبت دهی 
امکان پرفراژ نسخ 
محاسبه اتوماتیک هزینه صورتحساب بیماران 
امکان دریافت درخواستهای بیماران از بخشهای بستری 
ارتباط با صندوق حسابداری 
امکان برگشت درخواست به بخش 
محاسبه اتوماتیک زمان جوابدهی بیماران 
امکان ارتباط با دستگاه دیکتافون به منظور ثبت و بازیابی جوابهای صوتی 
امکان جستجوی مستندات بالینی بیماران 
امکان مشاهده سوابق جوابها و مراجعات بیماران

radiology
امکان اخذ انواع گزارشات مالی و کنترلی 
امکان ارتباط با انبار مرکزی 
امکان ثبت خطاهای عملیاتی پرسنل 
امکان تعیین تکنسین های خدمات انجام شده 
امکان ثبت مواد مصرفی 
 امکان چاپ گروهی جوابها 
امکان بایگانی فایلهای جوابدهی 
راهنما


مهارتهای برنامه نویسی

تماس با پشتیبانی

نرم افزار

 

(09171175328)

تماس با ما

سخت افزار

(09171034117)