سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۳
Tuesday, 23 July 2024

حسابداری هزینه

. امکان تعریف تنظیمات چک و چاپ اسناد  
.تعریف دوره های مالی  
.طراحی پنج سطحی 
. تعریف انواع گروهای حساب 
. تعریف حسابها 
. صدور و اصلاح اسناد هزینه  
. دفتر کل، روزنامه، معین، تفضیلی، جزء 
. تراز آزمایشی کل، معین، تفضیلی وجزء 
. کنترل گردش حساب 
. امکان بسته و انتقال حسابها به سال های بعد 
. محاسبه سود و زیان 
. کنترل مغایرت بانکی 
. گزارشات و آمارهای متنوع 
. ثبت وقایع کارکرد کاربران به منظور کنترل عملکرد کاربران  
. راهنما


مهارتهای برنامه نویسی

تماس با پشتیبانی

نرم افزار

 

(09171175328)

تماس با ما

سخت افزار

(09171034117)