شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
Saturday, 18 May 2024

زيرسيستم ترخيص بيمار:

وظايف كلي كه در چهار‌چوب كار اين واحد مشخص شده،‌ ترخيص و هزينه‌يابي بيمار است. در واقع ترخيص بيماران يك نوع چك كردن پرونده بيمار است، ‌براي اطمينان تکمیل بودن پرونده  و داشتن شرح عمل و غيره . گاهي اين سيستم با سيستم پذيرش در كنار هم مي‌باشند.

وپژگيهايي كه سيستم ترخيص بايد داشته باشد شامل موارد زير است

قابليت برقراري ارتباط اطلاعاتي با سيستمهاي مالي و حسابداري  

امكان كنترل تسويه حساب مالي بيمار پيش از ترخيص

صدور صورتحساب بيمار در اسرع وقت از طريق دريافت شماره پرونده یا کارت

گزارش دقيق از وضعيت هزينه بيمار در هر لحظه

آمار حسابهاي راديولوژي، آزمايشگاه،‌ داروخانه،‌ وسايل مصرفي، فيزيوتراپي، و در يك محدود زماني

آمار بيماران ترخيص شده بيمه‌اي يا قراردادي به تفكيك نوع بيمه و قرارداد مربوطه

ايجاد قراردادهاي جديد و تعريف هزينه‌هاي آنها

صدور صورتحساب بيماران قراردادي و بيمه‌اي براساس قرارداد آنها

آمار كلي بيماران

آمار پيش‌پرداخت‌هاي بيماران در يك محدوده زماني

نگهداري تخفيفات اعطائي مديريت بيمارستان و يا هر يك از پزشكان به صورت حساب بيماران

صدور و چاپ قبض پذیرش جهت بیماران سرپایی
محاسبه خودکار سهم بیمار ، بیمه اصلی و مکمل
نوبت دهی خودکار
تشکیل کارت بستری
ثبت پروسه های دریافت و پرداخت
مشاهده دریافت و پرداخت ها، سرویسهای درمانی انجام شده، اعمال جراحی، هتلینگ، وضعیت بیمه، تخفیف ها و کسور بیمه ها
محاسبه خودکار سهم بیمار و بیمه اصلی و مکمل، ترخیص و تسویه بیماران بستری
تائید ترخیص و تسویه مالی بیمار بستری
امکان صدور مجوز قطعی و غیر قطعی ترخیص
.(ثبت اسناد درآمد(پرداخت روزانه صندوق داران به بانک ، کسور بیمه ها و غیره
...گزارش مطالبات از سازمان ها بصورت عادی ، دیسکت و
.ثبت کسورات بیمه ها روی صورت حساب های ارسالی

لیست عملکرد (درآمد و هزینه ها ) بیمارستان بر حسب دپارتمان، بخش، سرویس درمانی، پزشک بصورت دوره ای
لیست بیماران پذیرش ، بستری و ترخیص شده بر حسب دپارتمان، بخش، اتاق و تخت بصورت دوره ای
آمار مراجعین به پزشکان و پیراپزشکان بصورت دوره ای
گزارش شاخص های بیمارستانی به صورت جدول و نمودار به تفکیک دوره و ماه بصورت دوره ای
امکان اخذ معرفی نامه، صورتحساب، خلاصه وضعیت، هزینه غیر گلوبال کارت گلوبال
ارسال پیام بین کاربران
امکان تائید/عدم تائید بیمه بیماران توسط کارشناسان بیمه
امکان بستن صورتحساب بیماران  
امکان مشاهده سوابق مراجعات بیماران سرپایی
ثبت وقایع کارکرد کاربران بمنظور کنترل عملکرد کاربران
....ایجاد لیست سیاه بیماران بدحساب بین بیمارستان ها ، کنترل تاریخ انقضاء دفترچه ها و
اعمال مبالغ جدید تعرفه ها در صورت حساب بیماران
امکان ثبت خطای پرسنل
امکان ثبت مبالغ ارسالی و دریافتی سازمانهای بیمه گر
امکان ثبت درخواست کالا

امکان مشاهده برگ عمل
امکان مشاهده جوابهای تعرفه های آزمایشگاهی و خدمات تصویری
امکان مدیریت صندوق پیام کاربران
سایر امکانات جانبی
راهنما

 


مهارتهای برنامه نویسی

تماس با پشتیبانی

نرم افزار

 

(09171175328)

تماس با ما

سخت افزار

(09171034117)