شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
Saturday, 18 May 2024

انبار
 1. . تعریف کالاها، انواع مختلف هر کالا به همراه نام تجاری، کارخانه سازنده قیمت و بارکد
 2. . تعریف انبارهای متعدد در بیمارستان
 3. .ثبت انواع ورود و خروج، درخواست
 4. .تعریف ضرایب ایمنی
 5. .کنترل تاریخ انقضاء
 6. .ثبت درخواست های خرید کالا
 7. . امکان استفاده از کدهای یکسان در انبار های مختلف
 8. . کنترل چند سطحی ورود و خروج کالا
 9. .انبار گردانی سیستمی
 10. .بررسی هوشمند موجودی و ارتباطات ورودی و خروجی
 11. .روشهای متنوع قیمت گذاری
 12. . ارتباط با سیستم های اموال، تدارکات، هزینه
 13. . گزارشات متعدد کنترل موجودی ، کاردکس، ورود و خروج کالا بصورت دوره ای
 14. .(گزارش مدیریتی(کالای راکد، میانگین مصرف، پیش بینی مصرف و غیره
 15. .گزارش کنترل گردش کالا از انبار تا صورتحساب بیمار
 16. (گزارشات مالی( میزان خرید کالا، میزان مصرف، ارزش موجودی، بیشترین و کمترین قیمت خرید و غیره
 17. .ثبت وقایع کارکرد کاربران بمنظور کنترل عملکرد کاربران
 18. . سایر امکانات جانبی و گزارش و آمارهای متنوع
 19. . راهنما

مهارتهای برنامه نویسی

تماس با پشتیبانی

نرم افزار

 

(09171175328)

تماس با ما

سخت افزار

(09171034117)