سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳
Tuesday, 25 June 2024

ازمایشگاه

تهيه ليستهاي مختلف بيماران همراه با نوع آزمايشات انجام شده و جوابهاي مربوطه

مشخص نمودن آمار بيماران قراردادي و بيمه‌اي به تفكيك نوع بيمه و قرارداد مربوطه

امكان اصلاح و اضافه نمودن آزمايشات،‌ نرمالها، واحدها، ‌نرخها و تعريف گروههاي آزمايشي

نگهداري جواب آزمايشات همراه با نرمالها و واحدهاي مربوطه براي هر بيمار 

 

امکان ثبت مشخصات پذیرش بیماران سرپایی و بستری 
 امکان نوبت دهی 
امکان پرفراژ نسخ 
محاسبه اتوماتیک هزینه صورتحساب بیماران 
امکان دریافت درخواستهای بیماران از بخشهای بستری 
ارتباط با صندوق حسابداری 
امکان برگشت درخواست به بخش 
محاسبه اتوماتیک زمان جوابدهی بیماران 
امکان ارتباط با دستگاه دیکتافون به منظور ثبت و بازیابی جوابهای صوتی 
امکان جستجوی مستندات بالینی بیماران 
امکان مشاهده سوابق جوابها و مراجعات بیماران

امکان اخذ انواع گزارشات مالی و کنترلی 
امکان ارتباط با انبار مرکزی 
امکان ثبت خطاهای عملیاتی پرسنل 
امکان تعیین تکنسین های خدمات انجام شده 
امکان ثبت مواد مصرفی 
 امکان چاپ گروهی جوابها 
امکان بایگانی فایلهای جوابدهی 
راهنما


مهارتهای برنامه نویسی

تماس با پشتیبانی

نرم افزار

 

(09171175328)

تماس با ما

سخت افزار

(09171034117)