پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
Thursday, 22 August 2019
ازمایشگاه
 1. .مشخصه های زایمان در بخش
 2. . کد گزاری تشخیصی پرونده ها
 3. .گزارش فعالیت های بیمارستان به تفکیک دپارتمان، بخش، اتاق، تخت، سرویسها و پزشکان و... بصورت دوره ای
 4. .گزارش بیماران پذیرش شده، بستری و ترخیص شده بصورت ساعتی ، روزانه، ماهانه و سالیانه
 5. .آمار مراجعین سرپایی بصورت ساعتی ، روزانه، ماهانه و سالیانه
 6. . گزارش شاخص های بیمارستانی بصورت ساعتی، روزانه، ماهانه، سالیانه بصورت جدول و نمودار به تفکیک روز و ماه
 7. .گزارش بیماران کد گذاری شده بصورت روزانه، ماهانه، سالیانه
 8. .گزارش ورود و خروج پرونده ها بصورت روزانه، ماهانه، سالیانه
 9. .گزارش مرگ و میر و فوت نوزاد ، اطفال، بزرگسالان بصورت روزانه، ماهانه و سالیانه ،
 10. .گزارش زایمان و ولادت بصورت روزانه، ماهانه، سالیانه
 11. .امکان جستجو در مستندات بالینی بیمار بمنظور انجام امور تحقیقاتی
 12. .ثبت وقایع کارکرد کاربران بمنظور کنترل عملکرد کاربران
 13. . گزارش ارسالی به وزارتخانه ها
 14. .راهنما

مهارتهای برنامه نویسی

تماس با پشتیبانی

نرم افزار

 

(09171175328)

تماس با ما

سخت افزار

(09171034117)