شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
Saturday, 18 May 2024

اتاق عمل

زيرسيستم اطاق عمل:

مسئول هماهنگي اطاق هاي عمل با استفاده از كامپيوتر مستقر در بخش مزبور قادر به انجام عمليات ذيل مي‌باشد.

ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به هر عمل

تهيه گزارش صورت عمل روز

تهيه گزارش وسايل مصرف شده در اطاق عمل

تهيه گزارش عمل‌هاي انجام شده در يك محدوده زماني و يا عمل‌هاي مربوط به يك پزشك خاص

تهيه ليست اعمال جراحي كه در زمان عمل به گزارش پاتولوژي نياز دارند (‌به تفكيك پاتولوژيهاي مختلف)

 تعریف اتاقهای عمل مجزا

ثبت اعمال جراحی

ثبت دارو

ثبت وسایل مصرفی

ثبت استهلاک دستگاهها

ثبت کدهای تعدیلی

 امکان مشاهده جوابهای تست های آزمایشگاهی و خدمات تصویری

کنترل  Stock .اتاق عمل 

استفاده از Up note . های تعریف شده برگ عمل و بیهوشی  

اخذ گزارش و آمارهای متنوع

 ثبت وقایع کارکرد کاربران به منظور عملکرد کاربران

 راهنما


مهارتهای برنامه نویسی

تماس با پشتیبانی

نرم افزار

 

(09171175328)

تماس با ما

سخت افزار

(09171034117)