سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۳
Tuesday, 23 July 2024

در زمینه مکانیزه نمودن پروسه های انجام کار در محیط های درمانی نرم افزارهای متعددی در سطح کشور طی سالهای اخیر ارائه گردیده است

اما به دلیل وجود در دنیایی که به نام عصر اطلاعات و یا عصر انفجار اطلاعات نامیده می شود نیاز به طرح نرم افزار های و راهکارهای تازه مبتنی بر زیرساختهای فن آوری اطلاعات به چشم می خورد بطوری که استفاده از زیرسیستمهای مبتنی بر این فن آوری به عنوان عنصری استراتژیک در توسعه ملی به صورت عام در بخش درمان به صورت خاص مطرح می شود زیرا تنها در بستر یک جامعه سالم و سلامت می توان روز به روز به گسترش بهره وری از نیروی کار و سرمایه افزود