شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
Saturday, 18 May 2024

سامانه خدمات بیمارستانی فارسا نوبت دهی درمانگاه

سامانه خدمات بیمارستانی فارسا

با آدرس 10.175.26.139:81 قابل دسترسی است.پس از ورود به سامانه ابتدا صفحه اصلی ظاهر می شود که شامل منوهای مختلف از جمله نوبت دهی درمانگاه می باشد.این منو خود شامل سه زیرمنو است که هرکدام را توضیح خواهیم داد.

لیست حضور پزشکان:

در این صفحه امکان مشاهده برنامه حضور پزشکان در درمانگاه فارغ از در نظر گرفتن نوع رزرو اینترنتی یا مراجعه به درمانگاه مشاهده فراهم شده است. به عبارت دیگر برنامه زمانبندی شده حضور پزشکان در درمانگاه بدون در نظر گرفتن تعداد کلی نوبت ها و یا نوبت های آزاد قابل مشاهده می باشد.

 کاربر با انتخاب یک پزشک یا یک تخصص می تواند برنامه حضور پزشک یا پزشکان دارای تخصص انتخاب شده را در محدوده یک ماه (به انتخاب کاربر) مشاهده نماید و از وضعیت حضور پزشک در درمانگاه مطلع شود.

 رزرو نوبت:

 فرآیند رزرو نوبت در این صفحه و طی مراحل زیر انجام می شود.

 ثبت اطلاعات بیمار:

کاربر ابتدا باید اطلاعات بیمار را وارد نماید که شامل مشحصات عمومی ازجمله کد ملی می باشد.پس از وارد کردن کد ملی در صورت شناسایی در سیستم،قسمت نام و نام خانوادگی تکمیل میشود. در این مرحله کاربر باید پزشک مورد نظر و ماه نوبت را نیز انتخاب نماید تا لیست نوبت آن پزشک در صورت وجود نمایش داده شود.

 انتخاب نوبت:

پس از گذر از مراحل فوق همانطور که گفته شد لیست نوبت های پزشک مورد نظر در ماه انتخاب شده در صورت وجود داشتن نوبت خالی اینترنتی نمایش داده می شود و کاربر میتواند نوبت درخواستی را در یک روز مشخص انخاب نماید.لازم بذکر است درصورتیکه در تاریخ نوبت انتخاب شده ی مربوط به پزشک جاری قبلا نوبتی توسط بیمار رزرو شده باشد مجوز اخذ نوبت توسط سیستم صادر نمی شود.

 دریافت اطلاعات بیمه ای بیمار:

پس از انتخاب نوبت،اطلاعات مربوطه در صفحه ی جدید نمایش داده می شود م کاربر می بایست بیمه بیمار را وارد نماید. در صورتیکه اطلاعات بیمه وارد نشود تعرفه به صورت آزاد محاسبه می شود. عملیات پرداخت اینترنتی: نوبت رزور شده در صورتی اعتبار دارد که عملیات پرداخت به صورت اینترنتی بلافاصله انجام شود.کاربر میتواند با انتخاب بانک مورد نظر وارد فرآیند پرداخت وجه نوبت شود. قبل از ورود به درگاه پرداخت،اطلاعات بیمه ای بیمار و مبلغ نوبت با توجه به بیمه انتخاب شده نمایش داده می شود تا کاربر از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کند و مبلغ قابل پرداخت را ملاحظه نماید. کاربر وارد درگاه پرداخت شده،عملیات را انجام می دهد و دوباره به سامانه درمانگاهی بر میگردد.درصورتیکه فرآیند پرداخت موفقیت آمیز باشد امکان چاپ رسید نوبت وجود دارد. در غیر انصورت خطای رخ داده نمایش داده میشود.

 

پیگیری نوبت رزرو شده:

پس از رزرو نوبت این امکان وجود دارد که کاربر جهت اطلاع از وضعیت نوبت، وضعیت حضور پزشک، انجام فرآیند پرداخت و یا چاپ رسید نوبت دوباره با شناسه دریافتی در مرحله رزرو نوبت اقدام نماید.  

 

ارسال پیامک

امکان ارسال پیامک بعد از اخذ نوبت