شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
Saturday, 18 May 2024

فهرست مطلب

نرم افزارهای تخصصی کلینیکی و پاراکلینیکی

سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information System (HIS
سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی (HIS) در حال حاضر در بزرگ‌تریـن مراکز آموزشی، درمانی و پـژوهشی دانشگاهی ، مراکز درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی دولتی و خصوصی نـصب شده و مورد بهره‌برداری قـرار گرفـته است. کلیـه عملیات مربوط به بیمـاران را از پذیرش تا ترخیص ثبت و پـیگیری می کند. امکاناتی نظیر انجام خودکار عملیات پذیرش ، ترخـیص ، لیـست بیمـه و همچنین ثبت الکترونیکی پرونده بالینی بیماران ، ثبت آزمایش‌ها و نتایج خدمات پاراکلینیکی

، پروسیجرها و ... برای بیمار ، موجب تسریع در عملیات روزمره و فرایندهای بیمارستان شده و ضمن کم‌کردن مدت اقامت بیماران بستری در بخش با بالابردن ضریب اشغال تخت‌ها ، موجب افزایش درآمدهای بیمارستان می‌شود.

مشخصات فنی

سیستم
زبان بـرنامه‌نویسی رابط‌ های کاربری: NTT Framework و NET.
زبـان برنامه‌نویسی کمپونت‌های سیستمی: C# , MS VC++ , VB NET
بـانک اطلاعاتی: 2019 Microsoft SQL Server
سیستم عامل سرور: 2019 Windows  Server
سیستم عامل ایستگاه‌های کاری: Windows 10 ،Windows 7

ویژگی‌های سیستم
- سطوح امنیتی برای کاربران و گروه‌های کاربری جهت دسترسی به امکانات و قابلیت‌های هر یک از زیرسیستم‌ها

- ثبت (Log) تغییرات انجام‌شده (اعم از حذف یا ویرایـش رکورد) توسط کاربر شامل رکورد تـغیـیـریافته ، زمان تغییر ، تاریخ تـغییر ، اپراتور تغییردهنده و ...

- تولید گزارش‌های مورد نیاز توسط کاربر (Report Generator)

- تعـریف انواع سازمان‌های بیمه‌گر (اصلی ، مکمل) طرف قـرارداد و سازمان‌های حمایتی و نحوه پرداخت به ازای خدمات مختلف

- تعریف پزشکان و کلیه پرسنل مرتبط شاغل در مرکز درمانی

- تعریف انواع فرم‌های بالینی به صورت دینامیک با امکان چاپ با فرمت دلخواه کاربـر (Form Generator)

- امکان Export اطلاعات فرم‌های بالینی تعریف‌شده به نرم‌افزارهای آماری جهت مقاصد و اهداف پژوهشی

- امکان جداسازی بخشی از بانک اطلاعاتی نرم‌افـزارهـا از بانک اصلی به صورت دینامیک با توجه به پرسش و خواسته تحلیل‌گر جهت مقاصد تحقیقاتی و آماری

- امکان استخراج انواع گزارش‌های مدیریتی ، عملکردی و ... در یک دوره زمانی مشخص