شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
Saturday, 18 May 2024

اهميت و ضرورت راه‌اندازي سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)

 سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)، يك سيستم مكانيزه مديريت اطلاعات و اسناد در بيمارستانهاي مي باشد. با توجه به تحولات گسترده در تكنولوژي پزشكي و افزايش انتظارات بيماران، نياز روزافزون به استفاده از سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS) در بيمارستان پديد آمده است. در دوران تكنولوژي و انفجار اطلاعات در سطح بهداشتي و درماني، كارشناسان معتقدند در قرن بيست‌ويكم بيمارستانهاي كه فاقد سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS) و یا سیستم اطلاعات یمارستانی که پاسخ گوی مسایل ومشکلات بیمارستان نباشد، حرفي براي گفتن ندارد و توانايي رقابت با ساير بيمارستانها را ندارد. سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)، يك ابزار قدرتمند اطلاعاتي است كه مي‌تواند مديران بيمارستانها را در فرايند ادراه بيمارستانها و اتخاذ تصميم‌هاي صحيح ياري نمايد و عملكرد مثبت بيمارستانها را بنحو چشمگيري افزايش دهد.  

ناكارآمدي روش‌هاي دستي و استفاده از نرم افزارهای نامناسب ،باعث جلوگیری از رشد تحقيقات پزشكي ، پيشرفت صنعت بيمه و تغيير در روش‌هاي بازپرداخت به مراكز طرف قرارداد، روش‌هاي نوين آموزش پزشكي، پيشرفت عظيم تجهيزات و امكانات پزشكي، افزايش سطح تخصصي كاركنان و تحول در نحوه سرويس‌دهي و مديريت بيمارستاني، رشد روزافزون هزينه‌هاي درماني می گردد و همچنین  افزايش انتظارات بيماران، ضرورت ارتباط مراكز پزشكي و متخصصان علوم پزشكي با يكديگر و غيره از مهمترين ضرورت‌ها و دلايل اتوماسيون سيستم اطلاعات بيمارستاني مي‌باشد و وجود يك سيستم اطلاعات مديريتي خوب، براي ارزيابي كيفيت مراقبت انجام شده براي بيمار ضروري مي‌باشد .

سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)مناسب و کارآمد ، قابليت‌ها و ارزشهاي افزوده بسيار دارد و مي تواند انقلابي در خدمات بيمارستاني ايجاد نمايد. ارتقا كيفيت خدمات درماني، ايجاد مديريت علمي در اداره بيمارستان، بهبود اقتصاد درمان، رشد پژوهش در علوم پزشكي، اصلاح سياست گذاري كلان در بهداشت و درمان و توسعه آموزش پزشكي از جمله ثمرات اين سيستم است. تحقيقات جهاني نيز م‍ؤيد اين تأثيرات مطلوب است .