شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
Saturday, 18 May 2024

سيستم اطلاعات بيمارستاني فارسا  (HIS) داراي قابليتهاي زير مي‌باشد.

بر اساس استاندارد عمل مي‌كند.

نتنها هيچ اجباري در سيستمهاي دستي موجود ايجاد نمي‌كند بلكه خود را با اين سيستمها مطابقت مي‌دهد.

بر اساس «وقايع پزشكي» عمل مي‌كند و به چرخه حركت بيمار وابسته نيست.

با بكارگيري اين سيستم، روند قبلي دستي و جاري تغيير چنداني نمي‌كند.     

سيستمهاي كامپيوتري قديمي را نگه مي‌دارد و سبب ارتقاء آتي و بهبود آنها مي‌شود.

بهترين راه‌ حل براي هماهنگي رده‌هاي مختلف كاري و واحدهاي مختلف را در بيمارستان ارائه مي‌كند.

كل بخشها و نظام بيمارستان را هماهنگ و منسجم مي‌كند.

كيفيت تصميم‌گيري و مديريتي را بالا مي‌برد.

 

در برگيرنده بانكهاي اطلاعاتي غني مبتني بر دانش پزشكي از قبيل؛  SNOMED و ICD-10 مي‌باشد.

 در صد کمی از اطلاعات نياز به تايپ دارد و بیشتر موارد موارد براي ورود اطلاعات از شيوه كليك كردن به كمك موس استفاده مي‌شود.

اجراي عمليات كاملاً تصويري و بسيار ساده است و به اصطلاح كاربر‌پسنداست.

دسترسي به اطلاعات از طريق اينترنت موبايل را فراهم مي‌كند.

بايگاني و بازيابي انبوه اطلاعات پزشكي، براي دسترسي آسان به مجموعه‌اي از اطلاعات در هم پيچيده و طبقه‌بندي شده امكان‌پذير است.

با بكارگيري فناوري چندرسانه‌اي، ضبط انواع اطلاعات صوتي و تصويري در آن ميسر است.